Sommerhus

På Kystvejen 15, 5450 Otterup, Jørgensø har roklubben et 25 kvm sommerhus med plads til ca. 10 overnattende personer. Der er køkkenfaciliteter, borde, stole, grill mv. Der er også tilknyttet en bygning med toilet og bad. Kommer man i bil, drejes i stedet til højre ad  vejen "Bag diget", som går bag om 1. række. Herved man kommer til husets bagside, hvor der er parkering.

Roere med nøgle til Odense Roklub har også adgang til bygningerne i Jørgensø.

Sommerhuset kan ikke reserveres til ikke roende (Det kan forventes, at klubmedlemmer uanmeldt benytter faciliteterne året rundt)

Fra Odense Roklub til sommerhuset er der 29 km i ro-afstand. Kører man i bil er distancen 22 km. Kører man på cykel kan man nøjes med 20 km.

Lyset i sommerhuset tændes og slukkes ved hovedafbryderen til venstre for hoveddøren inde i huset.

Varmt badevand tændes på en knap i bruserrummet, hvilket holder vandvarmeren kørende i 24 timer.

Vandet åbnes og lukkes under metaldækslet i græsplænen ved dobbeltlågen ved indkørslen til grunden.

Gæsteroere fra andre roklubber kan låne huset ved henvendelse til bestyrelsen. Prisen er kr. 50,- pr. person pr. overnatning. Beløbet bedes indbetalt til klubbens konto: 6880-2711538. Mærk betalingen med din klubs navn og Jørgensø. Der er opsat en nøgleboks nederst til højre for indgangsdøren, ved den udendøs vandhane. Koden til nøgleboksen kan fås ved henvendelse til husforvalteren, pt. Jørn Wennerstrøm, tlf. 22428471 eller mail: j_wennerstroem@icloud.com

Ønsker man at overnatte skal man selv medbringe underlag, sovepose mv.

Har man anvendt huset skal man efterlade det i rengjort tilstand. Lyset skal slukkes ved hovedkontakten. Om vinteren lukkes vandet under metaldækslet i græsplænen ved dobbeltlågen.

Link til husorden:

OrdensreglerforJørgensøhuset.pdf

 Link til grundejerforeningens hjemmeside:

http://gl-joergensoe.dk/