Satser

Kontingentsatser i 2019:

Juniorer (til det år hvor der fyldes 19 år) pr. kvartal

383 kr.

Senior pr. kvartal

661 kr. 

Sensenior pr. kvartal (fra det år hvor der fyldes 65) 525 kr.

 

 

 

Passive pr. år

561 kr. 

Kaninkursus

600 kr.   

ORV pr. år

255 kr.

"Aktive medlemmer, der melder sig ud eller overflyttes som passive, kan ikke den følgende sæson genoptages som aktive, uden at betale aktiv kontingent for de mellemliggende måneder, dog højest for ½ år."

Ændringer vedr. adresseændring samt medlemsskab mv. skal ske ved at maile dette til kontingentkasseren.

Kontingent

  Joe Sørensen

Send en mail