Enter Title

Odense Roklub, er en aktiv del af Ronetværk Fyn. Et netværk hvor fynske roklubber i netværksform drager nytte af hinanden.

 

Læs mere om netværket på dette link.

http://www.roning.dk/Ronetvaerk/Ronetvaerk%20Fyn.aspx