Enter Title

Alle langture SKAL roes i overensstemmelse med:

DFfR Langtursreglement

med følgende supplerende reglement (Odense Roklubs langtursreglement).

 §1 


Ved en langtur forstås enhver tur der går længere end til Gerdsøhage.
Kun styrmænd, der har gennemgået et langtursstyrmandskursus afholdt efter de af DFfR's fastlagte retningslinier kan få langtursstyrmandsret.

§2

Før hver langtur skrives turen i langtursprotokollen og godkendes af langturschefen eller dennes stedfortræder.

 §3


En langtursstyrmand med ubegrænset langtursstyrmandsret har lov til at føre en båd i området indtil Gabet uden særligt tilladelse. Turen skal blot skrives i langtursprotokollen inden afgang.

 §4

En styrmand med begrænset langtursstyrmandsret skal altid have tilladelse til at tage hold med på langtur.

§5


At en roer har begrænset langtursstyrmandsret betyder at han/hun kan få tilladelse til at føre en båd indtil Gabet.
Udenfor Odense Fjord og kanal kan han/hun føre en båd, der føres af en langtursstyrmand med ubegrænset langtursstyrmandsret.