Kontingent

Kontingentsatser (2021)

Konntingentsatserne indexreguleres, jf. vedtægten en gang årligt.  

Indmeldesgebyr    
     
Juniorer (til det år der fyldes 19. år)   387 kr./Kvartal
Seniorer   667 kr./Kvartal
Senseniorer (fra det år hvr der fyldes 65. år)   530 kr./Kvartal
     
Passive medlemmer   560 kr./år
Kaninkursus   600 kr.
     
Indmeldelsesgebyr:   10% af et års kontingent


Aktive medlemmer, der melder sig ud, eller eller overflyttes til pasive, kan ikke den følgende sæson genoptages som aktive, uden at betale aktivt kontingent for den mellemliggende periode, dog maksimalt 2 kvartaler.
Alle ændringer vedr. medlemsskab skal sendes skriftligt på email til kontingentkasseren: kontingent@odense-roklub.dk