Kontingent

Kontingentsatser (2020)

Konntingentsatserne indexreguleres, jf. vedtægten en gang årligt.  

Indmeldesgebyr    
     
Juniorer (til det år der fyldes 19. år)   386 kr./Kvartal
Seniorer   664 kr./Kvartal
Senseniorer (fra det år hvr der fyldes 65. år)   528 kr./Kvartal
     
Passive medlemmer   558 kr./år
Kaninkursus   600 kr.


Aktive medlemmer, der melder sig ud, eller eller overflyttes til pasive, kan ikke den følgende sæson genoptages som aktive, uden at betale aktivt kontingent for den mellemliggende periode, dog maksimalt 2 kvartaler.
Alle ændringer vedr. medlemsskab skal sendes skriftligt på email til kontingentkasseren.