Kontingent

Kontingentsatser (2023)

Konntingentsatserne indexreguleres, jf. vedtægten en gang årligt.  

Indmeldesgebyr    
     
Juniorer (til det år der fyldes 19. år)   439 kr./Kvartal
Seniorer   756 kr./Kvartal
Senseniorer (fra det år hvor man fylder 65. år)   600 kr./Kvartal
     
Passive medlemmer   635 kr./år
Kaninkursus   Besluttes senere
     
Indmeldelsesgebyr:   100 kr.

Nye medlemmer tilbydes en prøveperiode der maksimalt kan udgøre 14 dage.
Ved indmeldelse betales indmeldelsesgebyr, samt forholdsmæssig betaling for indeværende kvartal.
Aktive medlemmer, der melder sig ud, eller eller overflyttes til pasive, kan ikke den følgende sæson genoptages som aktive, uden at betale aktivt kontingent for den mellemliggende periode, dog maksimalt 2 kvartaler.
Alle ændringer vedr. medlemsskab skal sendes skriftligt på email til kontingentkasseren: kontingent@odense-roklub.dk